Европейски субсидии по мерки 321 и 322 (общинските мерки) на ПРСР 2007-2013

Европейски субсидии по мерки 321 и 322 (общинските мерки) на ПРСР 2007-2013

ПРСР 2007-2013 ПРСР 2014-2020 ПРСР Къщи за гости 2007-2013

Начало First

Търсенето за 200084573 намери 5 резултата

Подробности
Details
Мярка
Measure
Договор
Contract
Бенефициент
Beneficiary
Заявена инвестиция
Requested Investition
Отпусната Субсидия
Approved Subvention
Редукция
Reduction
321 21/321/01155 Община Мадан
Obshtina Madan
5 607 875 5 607 858 17
Информация за проекта "Изграждане на спортен комплекс - Многофункционална зала в гр. Мадан, изграждане на спортни площадки и фитнес на открито в населените места на община Мадан"
Дата на договор: 27/07/2012
Кмет мандат 2007-2011: Атанас Александров Иванов Политическа партия "БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ"
Кмет мандат 2011-2015: Фахри Адемов Молайсенов ПП "ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ"
Свързани общ. поръчки и изпълнители Connected public procurements and executants:
IDАОПИзпълнителЕИКСума
61776568297Герт Груп ООД - Пловдив1158729455 576 279 лв.
61777573325Дженерис АД - София20008457369 200 лв.
61778571360РАФАИЛОВ КОНСУЛТ ЕООД - София12181149855 800 лв.
321 21/321/01151 Община Мадан
Obshtina Madan
5 636 657 5 636 656 1
Информация за проекта "Реконструкция и рехабилитация на междуселищни общински пътища на територията на община Мадан"
Дата на договор: 27/07/2012
Кмет мандат 2007-2011: Атанас Александров Иванов Политическа партия "БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ"
Кмет мандат 2011-2015: Фахри Адемов Молайсенов ПП "ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ"
Свързани общ. поръчки и изпълнители Connected public procurements and executants:
IDАОПИзпълнителЕИКСума
61779573317Дженерис АД - София20008457389 300 лв.
61786600672ДЗЗД Инфраструктура Мадан 20141766698565 601 531 лв.
61787603980ДЗЗД Стройекспертконтрол-Верингер - София17640609348 000 лв.
321 03/321/01551 Община Дългопол
Obshtina Dylgopol
5 322 095 5 303 874 18 221
Информация за проекта "Реконструкция/рехабилитация на водоснабдителни системи и съоръжения- агромелиорации с.Лопушна, с.Медовец и рехабилитация на общински път SHU1137/II-73/Веселиново-Граница общ./Смядово-Дългопол/-Поляците-Партизани/III -7301/в частта от с.Партизани до с.Лопушна"
Дата на договор: 18/09/2013
Кмет мандат 2007-2011: Светльо Христов Якимов Политическа партия "ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ"
Кмет мандат 2011-2015: Маринка Димитрова Иванова ПП "НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ ЗА СТАБИЛНОСТ И ВЪЗХОД"
Свързани общ. поръчки и изпълнители Connected public procurements and executants:
IDАОПИзпълнителЕИКСума
57569603371Дженерис АД - София20008457335 000 лв.
57579665668ДЗЗД Консорциум Пътстрой Дългопол 2014 - Варна1768398031 741 189 лв.
57580665668ДЗЗД Консорциум Пътстрой Дългопол 2014 - Варна1768398033 514 166 лв.
321 01/321/01680 Община Белица
Obshtina Belica
3 328 375 3 328 375 0
Информация за проекта Изграждане на канализационни съоръжения за пречистване на отпадъчни води за село Дагоново и село Горно Краище - ПСОВ и довеждащ колектор до ПСОВ, община Белица
Дата на договор: 02/12/2013
Кмет мандат 2007-2011: Ибрахим Али Палев Политическа партия "ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ"
Кмет мандат 2011-2015: Атанас Станкев Камбитов ПП "ГЕРБ"
Свързани общ. поръчки и изпълнители Connected public procurements and executants:
IDАОПИзпълнителЕИКСума
50799676146Дженерис АД - София20008457343 500 лв.
50802625646Уотър Енвайро Проджект ЕООД -София20178756033 000 лв.
50803647075ДЗЗД ПСОВ Белица 2014 - гр.София1768106593 163 655 лв.
322 14/322/00847 Община Ковачевци
Obshtina Kovachevci
1 790 324 1 790 318 6
Информация за проекта Реконструкция на улична мрежа и улично осветление в населените места на община Ковачевци
Дата на договор: 03/07/2012
Кмет мандат 2007-2011: Йордан Стефанов Миланов Политическа партия "ПОЛИТИЧЕСКО ДВИЖЕНИЕ СОЦИАЛДЕМОКРАТИ"
Кмет мандат 2011-2015: Васил Кирилов Станимиров ПП "БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ"
Свързани общ. поръчки и изпълнители Connected public procurements and executants:
IDАОПИзпълнителЕИКСума
59537677769Дженерис АД - София20008457315 900 лв.
59550665186ДЗЗД Ковачевци-Инфра 20151768480331 741 668 лв.

Общо Субсидии (за всички страници)/ Total Subventions (for all pages): 21 667 081 BGN

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More