Европейски субсидии по ПРСР 2007-2013


ДФЗ ПРСР Общински мерки 321 и 322 ДФЗ ПРСР Къщи за гости

Начало First

Търсенето за 201666651 намери 2 резултата

Мярка
Measure
Бенефициент
Beneficiary
ЕИК
ID
Субсидия
Subvention
Проект
Project
M121 ТЕРА БОНОНИЯ ООД 201666651
276 047 лв./BGN Закупуване на лозаро-овощарска техника и инвентар за нуждите на биологично и конвенционално производство на Тера Бонония ООД
M121 ТЕРА БОНОНИЯ ООД 201666651
160 294 лв./BGN Закупуване на лозарска техника

Общо Субсидии (за всички страници)/ Total Subventions (for all pages): 436 342 BGN