Европейски субсидии по ПРСР 2014-2020

Начало First

Търсенето за 106578631 намери 1 резултата

Мярка
Measure
Бенефициент
Beneficiary
ЕИК
ID
Одобрена субсидия
Approved Subvention
M4.1 ПРО-АГРО 106578631
475 958 лв./BGN
Проект: Закупуване на техника и оборудване за животновъдна ферма

Общо Субсидии (за всички страници)/ Total Subventions (for all pages): 475 958 BGN

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More