Европейски субсидии по ПРСР 2014-2020

Начало First

Търсенето за трайни намери 266 резултата

Мярка
Measure
Бенефициент
Beneficiary
ЕИК
ID
Одобрена субсидия
Approved Subvention
M4.1 АВЕЛАНА 2016 204249307
1 144 421 лв./BGN
Проект: СЪЗДАВАНЕ НА 1913,534 ДКА ВИШНЕВИ ТРАЙНИ НАСАЖДЕНИЯ В ЗЕМЛИШАТА НА С. РАДОВЕЦ, ПРИСАДЕЦ И ФИЛИПОВО, ОБЩИНА ТОПОЛОВГРАД И ЗАКУПУВАНЕ НА СЕЛСКОСТОПАНСКА ТЕХНИКА
M4.1 АВЕЛАНА 2016 204249307
1 144 421 лв./BGN
Проект: СЪЗДАВАНЕ НА 1913,534 ДКА ВИШНЕВИ ТРАЙНИ НАСАЖДЕНИЯ В ЗЕМЛИШАТА НА С. РАДОВЕЦ, ПРИСАДЕЦ И ФИЛИПОВО, ОБЩИНА ТОПОЛОВГРАД И ЗАКУПУВАНЕ НА СЕЛСКОСТОПАНСКА ТЕХНИКА
M4.1 АВЕЛАНА 2016 204249307
1 144 421 лв./BGN
Проект: СЪЗДАВАНЕ НА 1913,534 ДКА ВИШНЕВИ ТРАЙНИ НАСАЖДЕНИЯ В ЗЕМЛИШАТА НА С. РАДОВЕЦ, ПРИСАДЕЦ И ФИЛИПОВО, ОБЩИНА ТОПОЛОВГРАД И ЗАКУПУВАНЕ НА СЕЛСКОСТОПАНСКА ТЕХНИКА
M4.1
1 079 225 лв./BGN
Проект: „Създаване на трайни насаждения – ябълки в ПИ № 020011, м. Бозалъка, с. Мирово, ЕКАТТЕ 48372, общ. Братя Даскалови, обл. Стара Загора“
M4.1 СМОЧЕВО ПРОДЖЕКТ 204349154
1 024 937 лв./BGN
Проект: Създаване на трайни насаждения от десертни лозя на 56 дка и 105 дка череши с закупуване на необходимата техника и инвентар
M4.1 Аграленд 203868491
960 838 лв./BGN
Проект: Изграждане на трайни насаждения, съоръжения и склад за селскостопанска продукция в землището на гр. Ветрен, общ. Септември, обл. Пазарджик
M4.1
812 725 лв./BGN
Проект: Създаване на трайни насаждения - орехи, изграждане на ограда и закупуване на земеделска техника и инвентар
M4.1
812 725 лв./BGN
Проект: Създаване на трайни насаждения - орехи, изграждане на ограда и закупуване на земеделска техника и инвентар
M4.1
812 725 лв./BGN
Проект: Създаване на трайни насаждения - орехи, изграждане на ограда и закупуване на земеделска техника и инвентар
M4.1
812 725 лв./BGN
Проект: Създаване на трайни насаждения - орехи, изграждане на ограда и закупуване на земеделска техника и инвентар
M4.1
812 725 лв./BGN
Проект: Създаване на трайни насаждения - орехи, изграждане на ограда и закупуване на земеделска техника и инвентар
M4.1
812 725 лв./BGN
Проект: Създаване на трайни насаждения - орехи, изграждане на ограда и закупуване на земеделска техника и инвентар
M4.1 УЕСТ АГРО ГРУП 204170379
780 918 лв./BGN
Проект: Създаване на трайни насаждения от лавандула, закупуване на земеделска техника, СМР на стопанска сграда, навес и вертикална планировка на прилежащата площ
M4.1 УЕСТ АГРО ГРУП 204170379
780 918 лв./BGN
Проект: Създаване на трайни насаждения от лавандула, закупуване на земеделска техника, СМР на стопанска сграда, навес и вертикална планировка на прилежащата площ
M4.1 УЕСТ АГРО ГРУП 204170379
780 918 лв./BGN
Проект: Създаване на трайни насаждения от лавандула, закупуване на земеделска техника, СМР на стопанска сграда, навес и вертикална планировка на прилежащата площ
M4.1 УЕСТ АГРО ГРУП 204170379
780 918 лв./BGN
Проект: Създаване на трайни насаждения от лавандула, закупуване на земеделска техника, СМР на стопанска сграда, навес и вертикална планировка на прилежащата площ
M4.1 УЕСТ АГРО ГРУП 204170379
780 918 лв./BGN
Проект: Създаване на трайни насаждения от лавандула, закупуване на земеделска техника, СМР на стопанска сграда, навес и вертикална планировка на прилежащата площ
M4.1 УЕСТ АГРО ГРУП 204170379
780 918 лв./BGN
Проект: Създаване на трайни насаждения от лавандула, закупуване на земеделска техника, СМР на стопанска сграда, навес и вертикална планировка на прилежащата площ
M4.1 КИА-2000 124520900
603 464 лв./BGN
Проект: Създаване на биологични трайни насаждения - сливи, изграждане на ограда и закупуване на земеделска техника и инвентар
M4.1 КИА-2000 124520900
603 464 лв./BGN
Проект: Създаване на биологични трайни насаждения - сливи, изграждане на ограда и закупуване на земеделска техника и инвентар
M4.1 БУЛГАРПЛОД КЮСТЕНДИЛ-ГЕОРГИ РАЗСИПИЙСКИ 203770983
570 248 лв./BGN
Проект: „Създаване на трайни насаждения – ябълки в с. Багренци, общ. Кюстендил, обл. Кюстендил, закупуване на специализирана земеделска техника и изграждане на система за защита“
M4.1 БУЛГАРПЛОД КЮСТЕНДИЛ-ГЕОРГИ РАЗСИПИЙСКИ 203770983
570 248 лв./BGN
Проект: „Създаване на трайни насаждения – ябълки в с. Багренци, общ. Кюстендил, обл. Кюстендил, закупуване на специализирана земеделска техника и изграждане на система за защита“
M4.1 БУЛГАРПЛОД КЮСТЕНДИЛ-ГЕОРГИ РАЗСИПИЙСКИ 203770983
570 248 лв./BGN
Проект: „Създаване на трайни насаждения – ябълки в с. Багренци, общ. Кюстендил, обл. Кюстендил, закупуване на специализирана земеделска техника и изграждане на система за защита“
M4.1 ЕВРО 2002 118541092
527 733 лв./BGN
Проект: Създаване на трайни насаждения – кайсии и череши, изграждане на система за защита от градушки и закупуване на специализирана техника и инвентар
M4.1 ЕВРО 2002 118541092
527 733 лв./BGN
Проект: Създаване на трайни насаждения – кайсии и череши, изграждане на система за защита от градушки и закупуване на специализирана техника и инвентар
M4.1 ЕВРО 2002 118541092
527 733 лв./BGN
Проект: Създаване на трайни насаждения – кайсии и череши, изграждане на система за защита от градушки и закупуване на специализирана техника и инвентар
M4.1 ИНА 112538214
473 076 лв./BGN
Проект: Засаждане на биологични трайни насаждения, закупуване на земеделска техника и изграждане на склад за селскостопанска продукция
M4.1 ИНА 112538214
473 076 лв./BGN
Проект: Засаждане на биологични трайни насаждения, закупуване на земеделска техника и изграждане на склад за селскостопанска продукция
M4.1 ИНА 112538214
473 076 лв./BGN
Проект: Засаждане на биологични трайни насаждения, закупуване на земеделска техника и изграждане на склад за селскостопанска продукция
M4.1 АГРОНИК 2015 203544807
463 082 лв./BGN
Проект: СЪЗДАВАНЕ НА ТРАЙНИ НАСАЖДЕНИЯ И ЗАКУПУВАНЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКА ТЕХНИКА ЗА ОТГЛЕЖДАНЕТО ИМ
M4.1 РАИМ ПЪТРАКЛЪ - АГРОШАНС 123666941
428 741 лв./BGN
Проект: “Създаване на 181 дка трайни насаждения от лавандула и закупуване на земеделска техника”
M4.1 РАИМ ПЪТРАКЛЪ - АГРОШАНС 123666941
428 741 лв./BGN
Проект: “Създаване на 181 дка трайни насаждения от лавандула и закупуване на земеделска техника”
M4.1 РАИМ ПЪТРАКЛЪ - АГРОШАНС 123666941
428 741 лв./BGN
Проект: “Създаване на 181 дка трайни насаждения от лавандула и закупуване на земеделска техника”
M4.1 КАЛАДАН-АРАКИС 201445521
413 043 лв./BGN
Проект: „Създаване на трайни насаждения от кайсии, закупуване на земеделска техника и СМР на стопанска сграда за съхранение на продукцията”
M4.1 АГРОТИКО 204016032
378 948 лв./BGN
Проект: Създаване на трайни насаждения от сливи, праскови и смокини и закупуване на земеделска техника
M4.1 АГРОТИКО 204016032
378 948 лв./BGN
Проект: Създаване на трайни насаждения от сливи, праскови и смокини и закупуване на земеделска техника
M4.1 НИКОЛА СЛАТИНСКИ 118001865
372 796 лв./BGN
Проект: Изграждане на Склад за временно съхранение на плодове и зеленчуци, създаване на интензивни трайни насаждения от ябълки и изграждане на Мрежа за защита от градушки, птици и насекоми с опорна конструкция
M4.1 АВТОТРЕЙД-АГРО 202515874
362 664 лв./BGN
Проект: Създаване трайни насаждения череши на площ 100 дка., изграждане конструкция за защита от градушки, покупка на трактор и земеделска техника за нуждите на стопанството
M4.1
357 244 лв./BGN
Проект: Създаване на трайни насаждения от лавандула и маслодайна роза и закупуване на земеделска техника
M4.1
357 244 лв./BGN
Проект: Създаване на трайни насаждения от лавандула и маслодайна роза и закупуване на земеделска техника
M4.1 БРАТЯ ЧИНКОВИ 201387922
349 489 лв./BGN
Проект: “Създаване на 300 дка трайни насаждения от лавандула и закупуване на земеделска техника”
M4.1 БРАТЯ ЧИНКОВИ 201387922
349 489 лв./BGN
Проект: “Създаване на 300 дка трайни насаждения от лавандула и закупуване на земеделска техника”
M4.1 БРАТЯ ЧИНКОВИ 201387922
349 489 лв./BGN
Проект: “Създаване на 300 дка трайни насаждения от лавандула и закупуване на земеделска техника”
M4.1 РАЙ-МЕГ-АГРО 124605133
343 650 лв./BGN
Проект: Създаване на трайни насаждения - орехи и закупуване на земеделска техника и инвентар
M4.1 РАЙ-МЕГ-АГРО 124605133
343 650 лв./BGN
Проект: Създаване на трайни насаждения - орехи и закупуване на земеделска техника и инвентар
M4.1 РАЙ-МЕГ-АГРО 124605133
343 650 лв./BGN
Проект: Създаване на трайни насаждения - орехи и закупуване на земеделска техника и инвентар
M4.1 РАЙ-МЕГ-АГРО 124605133
343 650 лв./BGN
Проект: Създаване на трайни насаждения - орехи и закупуване на земеделска техника и инвентар
M4.1 ГЕГОВИ И СИЕ 2012 202379444
303 813 лв./BGN
Проект: “Закупуване на земеделска техника за отглеждане на трайни насаждения“
M4.1 СОЛАРС КОМ 201262406
254 436 лв./BGN
Проект: Закупуване на техника за биологично отглеждани трайни насаждения
M4.1 СОЛАРС КОМ 201262406
254 436 лв./BGN
Проект: Закупуване на техника за биологично отглеждани трайни насаждения
M4.1 СОЛАРС КОМ 201262406
254 436 лв./BGN
Проект: Закупуване на техника за биологично отглеждани трайни насаждения
M4.1 СОЛАРС КОМ 201262406
254 436 лв./BGN
Проект: Закупуване на техника за биологично отглеждани трайни насаждения
M4.1 Тера Сто 203374860
248 606 лв./BGN
Проект: СЪЗДАВАНЕ НА ТРАЙНИ НАСАЖДЕНИЯ, ПОСТАВЯНЕ НА ОГРАДИ И ЗАКУПУВАНЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКА ТЕХНИКА
M4.1 Тера Сто 203374860
248 606 лв./BGN
Проект: СЪЗДАВАНЕ НА ТРАЙНИ НАСАЖДЕНИЯ, ПОСТАВЯНЕ НА ОГРАДИ И ЗАКУПУВАНЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКА ТЕХНИКА
M4.1
230 241 лв./BGN
Проект: Закупуване на техника и оборудване за зеленчукова градина и трайни насаждения
M4.1 КАПАТОВО 130552856
216 538 лв./BGN
Проект: Закупуване на специализирана техника за трайни насаждения
M4.1 КАПАТОВО 130552856
216 538 лв./BGN
Проект: Закупуване на специализирана техника за трайни насаждения
M4.1 КАПАТОВО 130552856
216 538 лв./BGN
Проект: Закупуване на специализирана техника за трайни насаждения
M4.1 КЪНЕВИ КОМЕРС ДС 201703103
200 975 лв./BGN
Проект: Създаване на 238 декара трайни насаждения – сливи и череши и закупуване на техника за отглеждане на овощни и зеленчукови култури
M4.1 КЪНЕВИ КОМЕРС ДС 201703103
200 975 лв./BGN
Проект: Създаване на 238 декара трайни насаждения – сливи и череши и закупуване на техника за отглеждане на овощни и зеленчукови култури
M4.1 КЪНЕВИ КОМЕРС ДС 201703103
200 975 лв./BGN
Проект: Създаване на 238 декара трайни насаждения – сливи и череши и закупуване на техника за отглеждане на овощни и зеленчукови култури
M4.1 КЪНЕВИ КОМЕРС ДС 201703103
200 975 лв./BGN
Проект: Създаване на 238 декара трайни насаждения – сливи и череши и закупуване на техника за отглеждане на овощни и зеленчукови култури
M4.1 ЗЕЛЕНИ БАЛКАНИ 202763936
195 331 лв./BGN
Проект: Създаване трайни насаждения череши, сливи, и кайсии на обща площ от 191,00 дка. покупка на трактор и специализирана земеделска техника и екипировка
M4.1 РУНО-КАЗАНЛЪК 123643298
190 397 лв./BGN
Проект: ЗАКУПУВАНЕ НА СПЕЦИАЛИЗИРАНА ЗЕМЕДЕЛСКА ТЕХНИКА ЗА ТРАЙНИ НАСАЖДЕНИЯ
M4.1 РУНО-КАЗАНЛЪК 123643298
190 397 лв./BGN
Проект: ЗАКУПУВАНЕ НА СПЕЦИАЛИЗИРАНА ЗЕМЕДЕЛСКА ТЕХНИКА ЗА ТРАЙНИ НАСАЖДЕНИЯ
M4.1
170 666 лв./BGN
Проект: ЗАКУПУВАНЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКА ТЕХНИКА ЗА ОТГЛЕЖДАНЕ НА БИОЛОГИЧНИ ТРАЙНИ НАСАЖДЕНИЯ
M4.1 ЛМ 148023440
164 883 лв./BGN
Проект: „Инвестиции в земеделското стопанство – Създаване на масив – трайни насъждения : ОРЕХ – биологично производство ,закупуване на земеделска техника и инвентар ,строителство ”
M4.1 АЛБЕНА СИМЕОНОВА 1 114631877
164 059 лв./BGN
Проект: Изграждане на 1574 м. ограда на трайни насаждения и закупуване на специализирана земеделска техника
M4.1 АНТОАНЕТА ГЕОРЕВА - ТОНИНА 822109405
157 814 лв./BGN
Проект: “Създаване на 159 дка трайни насаждения от лавандула и закупуване на земеделска техника”
M4.1 АНТОАНЕТА ГЕОРЕВА - ТОНИНА 822109405
157 814 лв./BGN
Проект: “Създаване на 159 дка трайни насаждения от лавандула и закупуване на земеделска техника”
M4.1 АНТОАНЕТА ГЕОРЕВА - ТОНИНА 822109405
157 814 лв./BGN
Проект: “Създаване на 159 дка трайни насаждения от лавандула и закупуване на земеделска техника”
M4.1 АНТОАНЕТА ГЕОРЕВА - ТОНИНА 822109405
157 814 лв./BGN
Проект: “Създаване на 159 дка трайни насаждения от лавандула и закупуване на земеделска техника”
M4.1 МЛАДЕН ГЕОРГИЕВ 101013877
150 252 лв./BGN
Проект: СЪЗДАВАНЕ НА ТРАЙНИ НАСАЖДЕНИЯ ОТ ЧЕРЕШИ И ЗАКУПУВАНЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКА ТЕХНИКА
M4.1
148 550 лв./BGN
Проект: Инвестиция в земеделското стопанство, чрез създаване на трайни насаждения по биологичен способ от медицински и черупкови видове по иновативна технология, със закупуване на необходимата селскостопанска техника и инвентар, както и закупуване на оборудване за пчелин
M4.1 КАЛИНА - МАЛИНА 200680510
147 848 лв./BGN
Проект: Създаване на масив от трайни насаждения - десертни лозя и технологична модернизация на земеделското стопанство в землището на с. Старосел
M4.1 ТАТА 11 201753218
144 111 лв./BGN
Проект: „Закупуване на техника за обработка на трайни насаждения“
M4.1 ЕКОСТРОЙ К2 147094258
142 394 лв./BGN
Проект: Създаване на трайни насаждения и закупуване на техника за поддръжка и стопанисване на пасища и естествени ливади
M4.1 ЕКОСТРОЙ К2 147094258
142 394 лв./BGN
Проект: Създаване на трайни насаждения и закупуване на техника за поддръжка и стопанисване на пасища и естествени ливади
M4.1 ЕКОСТРОЙ К2 147094258
142 394 лв./BGN
Проект: Създаване на трайни насаждения и закупуване на техника за поддръжка и стопанисване на пасища и естествени ливади
M4.1 БОРИКА АГРО 202331702
119 745 лв./BGN
Проект: СЪЗДАВАНЕ НА ТРАЙНИ НАСАЖДЕНИЯ И ПОКУПКА НА ЗЕМЕДЕЛСКА ТЕХНИКА
M4.1
119 699 лв./BGN
Проект: ЗАКУПУВАНЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКА ТЕХНИКА ЗА ОТГЛЕЖДАНЕ НА ТРАЙНИ НАСАЖДЕНИЯ И СЪЗДАВАНЕ НА МАЛИНИ И СЛИВИ
M4.1
110 017 лв./BGN
Проект: СЪЗДАВАНЕ НА ТРАЙНИ НАСАЖДЕНИЯ
M4.1
97 210 лв./BGN
Проект: Модернизиране на процесите в отглеждането на трайни насаждения чрез инвестиции в специализирана земеделска техника
M4.1 ГРИЙН ФАРМИНГ 203047263
84 107 лв./BGN
Проект: Създаване на стопанство с трайни насаждения на ГРИЙН ФАРМИНГ ЕООД
M4.1
84 036 лв./BGN
Проект: „Създаване на трайни насаждения от лешници (биологично производство) и ограда на поземлени имоти в землищата на гр. Средец и с. Росеново, общ. Средец”
M4.1
84 036 лв./BGN
Проект: „Създаване на трайни насаждения от лешници (биологично производство) и ограда на поземлени имоти в землищата на гр. Средец и с. Росеново, общ. Средец”
M4.1
82 271 лв./BGN
Проект: СЪЗДАВАНЕ НА ТРАЙНИ НАСАЖДЕНИЯ И ЗАКУПУВАНЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКА ТЕХНИКА ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ПЛОДОВЕ
M4.1
81 407 лв./BGN
Проект: Закупуване на специализирана техника за отглеждане на трайни насаждения
M4.1 БОРНЕЛИ 148092408
80 430 лв./BGN
Проект: Създаване на 40 дка лавандула и 17.99 дка орехи трайни насаждения и закупуване на техника за отглеждането им.
M4.1
79 521 лв./BGN
Проект: Създаване на 80 дка трайни насаждения от орехи и закупуване земеделска техника
M4.1
70 360 лв./BGN
Проект: Закупуване на специализирана земеделска техника за отглеждане на трайни насаждения
M4.1 ИНТЕРАГРО ГРУП 110546536
68 731 лв./BGN
Проект: Създаване трайни насаждения сливи на площ от 69,00 дка. и покупка на специализирана земеделска техника
M4.1
67 040 лв./BGN
Проект: Закупуване на специализирана селскостопанска техника за отглеждане по биологичен начин на трайни насаждения и зеленчуци
M4.1
52 523 лв./BGN
Проект: СЪЗДАВАНЕ НА ТРАЙНИ НАСАЖДЕНИЯ - ОРЕХОВА ГРАДИНА
M4.1 АНДРЕЙ МИТЕВ ГЕНЧЕВ 203497164
41 068 лв./BGN
Проект: Създаване на трайни насаждения орехи - 145,432 дка и лешници- 52,999 дка по биологичен начин
M4.1
35 454 лв./BGN
Проект: ЗАКУПУВАНЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКА ТЕХНИКА ЗА ОТГЛЕЖДАНЕ НА БИОЛОГИЧНИ ТРАЙНИ НАСАЖДЕНИЯ
M4.1 ЕЙ ДЖИ ИНВЕСТ 200647388
33 425 лв./BGN
Проект: Закупуване на машина за косене на Лавандула и създаване на нови трайни насаждения от Био Лавандула и Био Маслодайна роза в с. Зелениково, общ. Брезово
M4.1
32 863 лв./BGN
Проект: Закупуване на техника за биологично отглеждани трайни насаждения
M4.1
27 389 лв./BGN
Проект: Създаване трайни насаждения череши на площ 63,495 дка., покупка на трактор, земеделска техника и екипировка за нуждите на стопанството
M4.1 ДИМИТРОН 124607038
21 342 лв./BGN
Проект: Закупуване на техника и оборудване за поддръжка на трайни насаждения

Общо Субсидии (за всички страници)/ Total Subventions (for all pages): 95 654 503 BGN

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More