Начало First

Търсенето за трайни намери 266 резултата

Мярка
Measure
Бенефициент
Beneficiary
ЕИК
ID
Одобрена субсидия
Approved Subvention
M4.1 АВЕЛАНА 2016 204249307
1 144 421 лв./BGN
Проект: СЪЗДАВАНЕ НА 1913,534 ДКА ВИШНЕВИ ТРАЙНИ НАСАЖДЕНИЯ В ЗЕМЛИШАТА НА С. РАДОВЕЦ, ПРИСАДЕЦ И ФИЛИПОВО, ОБЩИНА ТОПОЛОВГРАД И ЗАКУПУВАНЕ НА СЕЛСКОСТОПАНСКА ТЕХНИКА
M4.1 АВЕЛАНА 2016 204249307
1 144 421 лв./BGN
Проект: СЪЗДАВАНЕ НА 1913,534 ДКА ВИШНЕВИ ТРАЙНИ НАСАЖДЕНИЯ В ЗЕМЛИШАТА НА С. РАДОВЕЦ, ПРИСАДЕЦ И ФИЛИПОВО, ОБЩИНА ТОПОЛОВГРАД И ЗАКУПУВАНЕ НА СЕЛСКОСТОПАНСКА ТЕХНИКА
M4.1 АВЕЛАНА 2016 204249307
1 144 421 лв./BGN
Проект: СЪЗДАВАНЕ НА 1913,534 ДКА ВИШНЕВИ ТРАЙНИ НАСАЖДЕНИЯ В ЗЕМЛИШАТА НА С. РАДОВЕЦ, ПРИСАДЕЦ И ФИЛИПОВО, ОБЩИНА ТОПОЛОВГРАД И ЗАКУПУВАНЕ НА СЕЛСКОСТОПАНСКА ТЕХНИКА
M4.1
1 079 225 лв./BGN
Проект: „Създаване на трайни насаждения – ябълки в ПИ № 020011, м. Бозалъка, с. Мирово, ЕКАТТЕ 48372, общ. Братя Даскалови, обл. Стара Загора“
M4.1 СМОЧЕВО ПРОДЖЕКТ 204349154
1 024 937 лв./BGN
Проект: Създаване на трайни насаждения от десертни лозя на 56 дка и 105 дка череши с закупуване на необходимата техника и инвентар
M4.1 Аграленд 203868491
960 838 лв./BGN
Проект: Изграждане на трайни насаждения, съоръжения и склад за селскостопанска продукция в землището на гр. Ветрен, общ. Септември, обл. Пазарджик
M4.1
812 725 лв./BGN
Проект: Създаване на трайни насаждения - орехи, изграждане на ограда и закупуване на земеделска техника и инвентар
M4.1
812 725 лв./BGN
Проект: Създаване на трайни насаждения - орехи, изграждане на ограда и закупуване на земеделска техника и инвентар
M4.1
812 725 лв./BGN
Проект: Създаване на трайни насаждения - орехи, изграждане на ограда и закупуване на земеделска техника и инвентар
M4.1
812 725 лв./BGN
Проект: Създаване на трайни насаждения - орехи, изграждане на ограда и закупуване на земеделска техника и инвентар
M4.1
812 725 лв./BGN
Проект: Създаване на трайни насаждения - орехи, изграждане на ограда и закупуване на земеделска техника и инвентар
M4.1
812 725 лв./BGN
Проект: Създаване на трайни насаждения - орехи, изграждане на ограда и закупуване на земеделска техника и инвентар
M4.1 УЕСТ АГРО ГРУП 204170379
780 918 лв./BGN
Проект: Създаване на трайни насаждения от лавандула, закупуване на земеделска техника, СМР на стопанска сграда, навес и вертикална планировка на прилежащата площ
M4.1 УЕСТ АГРО ГРУП 204170379
780 918 лв./BGN
Проект: Създаване на трайни насаждения от лавандула, закупуване на земеделска техника, СМР на стопанска сграда, навес и вертикална планировка на прилежащата площ
M4.1 УЕСТ АГРО ГРУП 204170379
780 918 лв./BGN
Проект: Създаване на трайни насаждения от лавандула, закупуване на земеделска техника, СМР на стопанска сграда, навес и вертикална планировка на прилежащата площ
M4.1 УЕСТ АГРО ГРУП 204170379
780 918 лв./BGN
Проект: Създаване на трайни насаждения от лавандула, закупуване на земеделска техника, СМР на стопанска сграда, навес и вертикална планировка на прилежащата площ
M4.1 УЕСТ АГРО ГРУП 204170379
780 918 лв./BGN
Проект: Създаване на трайни насаждения от лавандула, закупуване на земеделска техника, СМР на стопанска сграда, навес и вертикална планировка на прилежащата площ
M4.1 УЕСТ АГРО ГРУП 204170379
780 918 лв./BGN
Проект: Създаване на трайни насаждения от лавандула, закупуване на земеделска техника, СМР на стопанска сграда, навес и вертикална планировка на прилежащата площ
M4.1 КИА-2000 124520900
603 464 лв./BGN
Проект: Създаване на биологични трайни насаждения - сливи, изграждане на ограда и закупуване на земеделска техника и инвентар
M4.1 КИА-2000 124520900
603 464 лв./BGN
Проект: Създаване на биологични трайни насаждения - сливи, изграждане на ограда и закупуване на земеделска техника и инвентар
M4.1 БУЛГАРПЛОД КЮСТЕНДИЛ-ГЕОРГИ РАЗСИПИЙСКИ 203770983
570 248 лв./BGN
Проект: „Създаване на трайни насаждения – ябълки в с. Багренци, общ. Кюстендил, обл. Кюстендил, закупуване на специализирана земеделска техника и изграждане на система за защита“
M4.1 БУЛГАРПЛОД КЮСТЕНДИЛ-ГЕОРГИ РАЗСИПИЙСКИ 203770983
570 248 лв./BGN
Проект: „Създаване на трайни насаждения – ябълки в с. Багренци, общ. Кюстендил, обл. Кюстендил, закупуване на специализирана земеделска техника и изграждане на система за защита“
M4.1 БУЛГАРПЛОД КЮСТЕНДИЛ-ГЕОРГИ РАЗСИПИЙСКИ 203770983
570 248 лв./BGN
Проект: „Създаване на трайни насаждения – ябълки в с. Багренци, общ. Кюстендил, обл. Кюстендил, закупуване на специализирана земеделска техника и изграждане на система за защита“
M4.1 ЕВРО 2002 118541092
527 733 лв./BGN
Проект: Създаване на трайни насаждения – кайсии и череши, изграждане на система за защита от градушки и закупуване на специализирана техника и инвентар
M4.1 ЕВРО 2002 118541092
527 733 лв./BGN
Проект: Създаване на трайни насаждения – кайсии и череши, изграждане на система за защита от градушки и закупуване на специализирана техника и инвентар
M4.1 ЕВРО 2002 118541092
527 733 лв./BGN
Проект: Създаване на трайни насаждения – кайсии и череши, изграждане на система за защита от градушки и закупуване на специализирана техника и инвентар
M4.1 ИНА 112538214
473 076 лв./BGN
Проект: Засаждане на биологични трайни насаждения, закупуване на земеделска техника и изграждане на склад за селскостопанска продукция
M4.1 ИНА 112538214
473 076 лв./BGN
Проект: Засаждане на биологични трайни насаждения, закупуване на земеделска техника и изграждане на склад за селскостопанска продукция
M4.1 ИНА 112538214
473 076 лв./BGN
Проект: Засаждане на биологични трайни насаждения, закупуване на земеделска техника и изграждане на склад за селскостопанска продукция
M4.1 АГРОНИК 2015 203544807
463 082 лв./BGN
Проект: СЪЗДАВАНЕ НА ТРАЙНИ НАСАЖДЕНИЯ И ЗАКУПУВАНЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКА ТЕХНИКА ЗА ОТГЛЕЖДАНЕТО ИМ
M4.1 РАИМ ПЪТРАКЛЪ - АГРОШАНС 123666941
428 741 лв./BGN
Проект: “Създаване на 181 дка трайни насаждения от лавандула и закупуване на земеделска техника”
M4.1 РАИМ ПЪТРАКЛЪ - АГРОШАНС 123666941
428 741 лв./BGN
Проект: “Създаване на 181 дка трайни насаждения от лавандула и закупуване на земеделска техника”
M4.1 РАИМ ПЪТРАКЛЪ - АГРОШАНС 123666941
428 741 лв./BGN
Проект: “Създаване на 181 дка трайни насаждения от лавандула и закупуване на земеделска техника”
M4.1 КАЛАДАН-АРАКИС 201445521
413 043 лв./BGN
Проект: „Създаване на трайни насаждения от кайсии, закупуване на земеделска техника и СМР на стопанска сграда за съхранение на продукцията”
M4.1 АГРОТИКО 204016032
378 948 лв./BGN
Проект: Създаване на трайни насаждения от сливи, праскови и смокини и закупуване на земеделска техника
M4.1 АГРОТИКО 204016032
378 948 лв./BGN
Проект: Създаване на трайни насаждения от сливи, праскови и смокини и закупуване на земеделска техника
M4.1 НИКОЛА СЛАТИНСКИ 118001865
372 796 лв./BGN
Проект: Изграждане на Склад за временно съхранение на плодове и зеленчуци, създаване на интензивни трайни насаждения от ябълки и изграждане на Мрежа за защита от градушки, птици и насекоми с опорна конструкция
M4.1 АВТОТРЕЙД-АГРО 202515874
362 664 лв./BGN
Проект: Създаване трайни насаждения череши на площ 100 дка., изграждане конструкция за защита от градушки, покупка на трактор и земеделска техника за нуждите на стопанството
M4.1
357 244 лв./BGN
Проект: Създаване на трайни насаждения от лавандула и маслодайна роза и закупуване на земеделска техника
M4.1
357 244 лв./BGN
Проект: Създаване на трайни насаждения от лавандула и маслодайна роза и закупуване на земеделска техника
M4.1 БРАТЯ ЧИНКОВИ 201387922
349 489 лв./BGN
Проект: “Създаване на 300 дка трайни насаждения от лавандула и закупуване на земеделска техника”
M4.1 БРАТЯ ЧИНКОВИ 201387922
349 489 лв./BGN
Проект: “Създаване на 300 дка трайни насаждения от лавандула и закупуване на земеделска техника”
M4.1 БРАТЯ ЧИНКОВИ 201387922
349 489 лв./BGN
Проект: “Създаване на 300 дка трайни насаждения от лавандула и закупуване на земеделска техника”
M4.1 РАЙ-МЕГ-АГРО 124605133
343 650 лв./BGN
Проект: Създаване на трайни насаждения - орехи и закупуване на земеделска техника и инвентар
M4.1 РАЙ-МЕГ-АГРО 124605133
343 650 лв./BGN
Проект: Създаване на трайни насаждения - орехи и закупуване на земеделска техника и инвентар
M4.1 РАЙ-МЕГ-АГРО 124605133
343 650 лв./BGN
Проект: Създаване на трайни насаждения - орехи и закупуване на земеделска техника и инвентар
M4.1 РАЙ-МЕГ-АГРО 124605133
343 650 лв./BGN
Проект: Създаване на трайни насаждения - орехи и закупуване на земеделска техника и инвентар
M4.1 ГЕГОВИ И СИЕ 2012 202379444
303 813 лв./BGN
Проект: “Закупуване на земеделска техника за отглеждане на трайни насаждения“
M4.1 СОЛАРС КОМ 201262406
254 436 лв./BGN
Проект: Закупуване на техника за биологично отглеждани трайни насаждения
M4.1 СОЛАРС КОМ 201262406
254 436 лв./BGN
Проект: Закупуване на техника за биологично отглеждани трайни насаждения
M4.1 СОЛАРС КОМ 201262406
254 436 лв./BGN
Проект: Закупуване на техника за биологично отглеждани трайни насаждения
M4.1 СОЛАРС КОМ 201262406
254 436 лв./BGN
Проект: Закупуване на техника за биологично отглеждани трайни насаждения
M4.1 Тера Сто 203374860
248 606 лв./BGN
Проект: СЪЗДАВАНЕ НА ТРАЙНИ НАСАЖДЕНИЯ, ПОСТАВЯНЕ НА ОГРАДИ И ЗАКУПУВАНЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКА ТЕХНИКА
M4.1 Тера Сто 203374860
248 606 лв./BGN
Проект: СЪЗДАВАНЕ НА ТРАЙНИ НАСАЖДЕНИЯ, ПОСТАВЯНЕ НА ОГРАДИ И ЗАКУПУВАНЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКА ТЕХНИКА
M4.1
230 241 лв./BGN
Проект: Закупуване на техника и оборудване за зеленчукова градина и трайни насаждения
M4.1 КАПАТОВО 130552856
216 538 лв./BGN
Проект: Закупуване на специализирана техника за трайни насаждения
M4.1 КАПАТОВО 130552856
216 538 лв./BGN
Проект: Закупуване на специализирана техника за трайни насаждения
M4.1 КАПАТОВО 130552856
216 538 лв./BGN
Проект: Закупуване на специализирана техника за трайни насаждения
M4.1 КЪНЕВИ КОМЕРС ДС 201703103
200 975 лв./BGN
Проект: Създаване на 238 декара трайни насаждения – сливи и череши и закупуване на техника за отглеждане на овощни и зеленчукови култури
M4.1 КЪНЕВИ КОМЕРС ДС 201703103
200 975 лв./BGN
Проект: Създаване на 238 декара трайни насаждения – сливи и череши и закупуване на техника за отглеждане на овощни и зеленчукови култури
M4.1 КЪНЕВИ КОМЕРС ДС 201703103
200 975 лв./BGN
Проект: Създаване на 238 декара трайни насаждения – сливи и череши и закупуване на техника за отглеждане на овощни и зеленчукови култури
M4.1 КЪНЕВИ КОМЕРС ДС 201703103
200 975 лв./BGN
Проект: Създаване на 238 декара трайни насаждения – сливи и череши и закупуване на техника за отглеждане на овощни и зеленчукови култури
M4.1 ЗЕЛЕНИ БАЛКАНИ 202763936
195 331 лв./BGN
Проект: Създаване трайни насаждения череши, сливи, и кайсии на обща площ от 191,00 дка. покупка на трактор и специализирана земеделска техника и екипировка
M4.1 РУНО-КАЗАНЛЪК 123643298
190 397 лв./BGN
Проект: ЗАКУПУВАНЕ НА СПЕЦИАЛИЗИРАНА ЗЕМЕДЕЛСКА ТЕХНИКА ЗА ТРАЙНИ НАСАЖДЕНИЯ
M4.1 РУНО-КАЗАНЛЪК 123643298
190 397 лв./BGN
Проект: ЗАКУПУВАНЕ НА СПЕЦИАЛИЗИРАНА ЗЕМЕДЕЛСКА ТЕХНИКА ЗА ТРАЙНИ НАСАЖДЕНИЯ
M4.1
170 666 лв./BGN
Проект: ЗАКУПУВАНЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКА ТЕХНИКА ЗА ОТГЛЕЖДАНЕ НА БИОЛОГИЧНИ ТРАЙНИ НАСАЖДЕНИЯ
M4.1 ЛМ 148023440
164 883 лв./BGN
Проект: „Инвестиции в земеделското стопанство – Създаване на масив – трайни насъждения : ОРЕХ – биологично производство ,закупуване на земеделска техника и инвентар ,строителство ”
M4.1 АЛБЕНА СИМЕОНОВА 1 114631877
164 059 лв./BGN
Проект: Изграждане на 1574 м. ограда на трайни насаждения и закупуване на специализирана земеделска техника
M4.1 АНТОАНЕТА ГЕОРЕВА - ТОНИНА 822109405
157 814 лв./BGN
Проект: “Създаване на 159 дка трайни насаждения от лавандула и закупуване на земеделска техника”
M4.1 АНТОАНЕТА ГЕОРЕВА - ТОНИНА 822109405
157 814 лв./BGN
Проект: “Създаване на 159 дка трайни насаждения от лавандула и закупуване на земеделска техника”
M4.1 АНТОАНЕТА ГЕОРЕВА - ТОНИНА 822109405
157 814 лв./BGN
Проект: “Създаване на 159 дка трайни насаждения от лавандула и закупуване на земеделска техника”
M4.1 АНТОАНЕТА ГЕОРЕВА - ТОНИНА 822109405
157 814 лв./BGN
Проект: “Създаване на 159 дка трайни насаждения от лавандула и закупуване на земеделска техника”
M4.1 МЛАДЕН ГЕОРГИЕВ 101013877
150 252 лв./BGN
Проект: СЪЗДАВАНЕ НА ТРАЙНИ НАСАЖДЕНИЯ ОТ ЧЕРЕШИ И ЗАКУПУВАНЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКА ТЕХНИКА
M4.1
148 550 лв./BGN
Проект: Инвестиция в земеделското стопанство, чрез създаване на трайни насаждения по биологичен способ от медицински и черупкови видове по иновативна технология, със закупуване на необходимата селскостопанска техника и инвентар, както и закупуване на оборудване за пчелин
M4.1 КАЛИНА - МАЛИНА 200680510
147 848 лв./BGN
Проект: Създаване на масив от трайни насаждения - десертни лозя и технологична модернизация на земеделското стопанство в землището на с. Старосел
M4.1 ТАТА 11 201753218
144 111 лв./BGN
Проект: „Закупуване на техника за обработка на трайни насаждения“
M4.1 ЕКОСТРОЙ К2 147094258
142 394 лв./BGN
Проект: Създаване на трайни насаждения и закупуване на техника за поддръжка и стопанисване на пасища и естествени ливади
M4.1 ЕКОСТРОЙ К2 147094258
142 394 лв./BGN
Проект: Създаване на трайни насаждения и закупуване на техника за поддръжка и стопанисване на пасища и естествени ливади
M4.1 ЕКОСТРОЙ К2 147094258
142 394 лв./BGN
Проект: Създаване на трайни насаждения и закупуване на техника за поддръжка и стопанисване на пасища и естествени ливади
M4.1 БОРИКА АГРО 202331702
119 745 лв./BGN
Проект: СЪЗДАВАНЕ НА ТРАЙНИ НАСАЖДЕНИЯ И ПОКУПКА НА ЗЕМЕДЕЛСКА ТЕХНИКА
M4.1
119 699 лв./BGN
Проект: ЗАКУПУВАНЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКА ТЕХНИКА ЗА ОТГЛЕЖДАНЕ НА ТРАЙНИ НАСАЖДЕНИЯ И СЪЗДАВАНЕ НА МАЛИНИ И СЛИВИ
M4.1
110 017 лв./BGN
Проект: СЪЗДАВАНЕ НА ТРАЙНИ НАСАЖДЕНИЯ
M4.1
97 210 лв./BGN
Проект: Модернизиране на процесите в отглеждането на трайни насаждения чрез инвестиции в специализирана земеделска техника
M4.1 ГРИЙН ФАРМИНГ 203047263
84 107 лв./BGN
Проект: Създаване на стопанство с трайни насаждения на ГРИЙН ФАРМИНГ ЕООД
M4.1
84 036 лв./BGN
Проект: „Създаване на трайни насаждения от лешници (биологично производство) и ограда на поземлени имоти в землищата на гр. Средец и с. Росеново, общ. Средец”
M4.1
84 036 лв./BGN
Проект: „Създаване на трайни насаждения от лешници (биологично производство) и ограда на поземлени имоти в землищата на гр. Средец и с. Росеново, общ. Средец”
M4.1
82 271 лв./BGN
Проект: СЪЗДАВАНЕ НА ТРАЙНИ НАСАЖДЕНИЯ И ЗАКУПУВАНЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКА ТЕХНИКА ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ПЛОДОВЕ
M4.1
81 407 лв./BGN
Проект: Закупуване на специализирана техника за отглеждане на трайни насаждения
M4.1 БОРНЕЛИ 148092408
80 430 лв./BGN
Проект: Създаване на 40 дка лавандула и 17.99 дка орехи трайни насаждения и закупуване на техника за отглеждането им.
M4.1
79 521 лв./BGN
Проект: Създаване на 80 дка трайни насаждения от орехи и закупуване земеделска техника
M4.1
70 360 лв./BGN
Проект: Закупуване на специализирана земеделска техника за отглеждане на трайни насаждения
M4.1 ИНТЕРАГРО ГРУП 110546536
68 731 лв./BGN
Проект: Създаване трайни насаждения сливи на площ от 69,00 дка. и покупка на специализирана земеделска техника
M4.1
67 040 лв./BGN
Проект: Закупуване на специализирана селскостопанска техника за отглеждане по биологичен начин на трайни насаждения и зеленчуци
M4.1
52 523 лв./BGN
Проект: СЪЗДАВАНЕ НА ТРАЙНИ НАСАЖДЕНИЯ - ОРЕХОВА ГРАДИНА
M4.1 АНДРЕЙ МИТЕВ ГЕНЧЕВ 203497164
41 068 лв./BGN
Проект: Създаване на трайни насаждения орехи - 145,432 дка и лешници- 52,999 дка по биологичен начин
M4.1
35 454 лв./BGN
Проект: ЗАКУПУВАНЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКА ТЕХНИКА ЗА ОТГЛЕЖДАНЕ НА БИОЛОГИЧНИ ТРАЙНИ НАСАЖДЕНИЯ
M4.1 ЕЙ ДЖИ ИНВЕСТ 200647388
33 425 лв./BGN
Проект: Закупуване на машина за косене на Лавандула и създаване на нови трайни насаждения от Био Лавандула и Био Маслодайна роза в с. Зелениково, общ. Брезово
M4.1
32 863 лв./BGN
Проект: Закупуване на техника за биологично отглеждани трайни насаждения
M4.1
27 389 лв./BGN
Проект: Създаване трайни насаждения череши на площ 63,495 дка., покупка на трактор, земеделска техника и екипировка за нуждите на стопанството
M4.1 ДИМИТРОН 124607038
21 342 лв./BGN
Проект: Закупуване на техника и оборудване за поддръжка на трайни насаждения

Общо Субсидии (за всички страници)/ Total Subventions (for all pages): 95 654 503 BGN

Ако цените нашата работа подкрепете сайта "Биволъ" (банков превод, в брой - през EasyPay, ePay.bg - EasyPay, PayPal, биткойн):

"Биволъ" АйТи
Онлайн проекти и търсачки - "Биволъ" разработва бази данни и търсачки в помощ на разследващите журналисти, гражданските активисти и обществената прозрачност:

За "Биволъ":
Независим, български сайт за разследваща журналистика. "Биволъ" е официален партньор на сайта "УикиЛийкс" (WikiLeaks) за България и Балканите и част от мрежата на OCCRP (Organized Crime and Corrpution Reporting Project - Международен проект за разследване на организираната престъпност и корупция). Екипът на "Биволъ" е създател и администратор на сайта "БолканЛийкс" (BalkanLeaks) - за сигурно и анонимно разкриване на поверителни или интригуващи документи и информация, свързани с политиката, престъпността или финансови машинации.

УикиЛийкс OCCRP БолканЛийкс Биволъ

Подробна и изчерпателна информация за фирмите в България може да бъде закупена от Daxy.com

Следете публикациите на "Биволъ" във Фейсбук, Туитър и Ютюб:

Биволъ във Facebook Биволъ в Twitter Биволъ в YouTube

Споделете "Биволъ" АйТи в социалните мрежи:

Ако цените нашата работа подкрепете сайта "Биволъ" (банков превод, в брой - през EasyPay, ePay.bg - EasyPay, PayPal, биткойн):

Bivol IT
Online projects and search engines - Bivol develops databases and search engines to help investigative journalists, civil activists and public transparency:

About Bivol:
Independent Bulgarian website about investigative journalism. Bivol is an official partner of WikiLeaks for Bulgaria and the Balkans and a part of the network of OCCRP (Organized Crime and Corrpution Reporting Project). The Bivol's team is the creator and administrator of the website BalkanLeaks - about secure and anonymous disclosure of sensitive information and confidential documents related to politics, crimes or financial machinations.

WikiLeaks OCCRP BalkanLeaks Bivol

Detailed and comprehensive information about the commercial companies in Bulgaria can be bought from Daxy.com

Stay updated with Bivol's publications on Facebook, Twitter and YouTube:

Bivol on Facebook Bivol on Twitter Bivol on YouTube

Share Bivol IT on social networks: