Европейски субсидии по ПРСР 2007-2013

Начало First

Търсенето за 200751903 намери 3 резултата

Мярка
Measure
Бенефициент
Beneficiary
ЕИК
ID
Субсидия
Subvention
Проект
Project
M123 МАРИМПЕКС-МГ АГРО ЕООД 200751903
458 866 лв./BGN Преустройство на съществуващи помещения в цех за преработка на плодове, закупуване на преработвателно, хладилно оборудване и специализиран транспорт в УПИ IV-1253, кв.125, с.Дерманци, общ.Луковит, обл.Ловеч
M121 МАРИМПЕКС-МГ АГРО ЕООД 200751903
134 783 лв./BGN Закупуване на техника за напояване, изграждане на 1 бр. силоз за съхранение на продукция и закупуване на GPS система за контрол и проследяване на земеделска техника.
M311 МАРИМПЕКС-МГ АГРО ЕООД 200751903
55 224 лв./BGN Фурна за хляб в УПИ IV-1253, кв.125 с. Дерманци, общ. Луковит

Общо Субсидии (за всички страници)/ Total Subventions (for all pages): 648 873 BGN

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More