Европейски субсидии по ПРСР 2007-2013

Начало First

Търсенето за 000776491 намери 3 резултата

Мярка
Measure
Бенефициент
Beneficiary
ЕИК
ID
Субсидия
Subvention
Проект
Project
M321 000776491
4 790 950 лв./BGN Реконструкция и доизграждане на вътрешна канализационна мрежа на с.Белчин и с. Доспей и изграждане на I-ВИ ЕТАП на селищна пречиствателна станция за отпадни води в с.Белчин
M321 000776491
2 643 706 лв./BGN Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа на с. Белчин и с. Доспей
M226 000776491
422 571 лв./BGN Изграждане на противопожарна кула в зелището на с. Райово, община Самоков

Общо Субсидии (за всички страници)/ Total Subventions (for all pages): 7 857 227 BGN

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More